Để xem được nội dung Flash, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên
Tải về Flash Player tại địa chỉ: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer

<-p>Để xem được nội dung Flash, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên
Tải về Flash Player tại địa chỉ: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer

Sản Phẩm »» Hệ thống khử trùng

-          Hệ thống châm Clo : công suất từ 30g/h đến 160kg/h

-          Thiết bị điều hòa lượng Clo vừa đủ đáp ứng yêu cầu. ngoài ra hệ thống có thiết bị báo rò rĩ khí Clo ra bên ngoài không khí. Gắn liền hệ thống châm Clo
Những sản phẩm cùng loại