Để xem được nội dung Flash, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên
Tải về Flash Player tại địa chỉ: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer

<-p>Để xem được nội dung Flash, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên
Tải về Flash Player tại địa chỉ: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer

Sản Phẩm »» Thiết bị lọc nước cấp - nước thải

 

A. CHỤP LỌC NƯỚC - ĐUÔI NGẮN, KHÔNG CÓ RÃNH GIÓ

Model             : M013

Vật liệu          : Nhựa HDPE

Khe hở          : 1 – 1,5 mm

Chiều dài      : 62 mm

Qui cách        : Kiểu vặn ren, đai ốc

Lắp đặt           : Sàn Inox/Thép

 

B. CHỤP LỌC NƯỚC - ĐUÔI VỪA, CÓ RÃNH GIÓ

 

Model             : M011

Vật liệu          : Nhựa HDPE

Khe hở          : 1 – 1,5 mm

Chiều dài      : 153 mm

Qui cách        : Kiểu vặn ren, tán dài

Lắp đặt           : Sàn Inox/Thép/ Bê tông

 

C. CHỤP LỌC NƯỚC - ĐUÔI DÀI, CÓ RÃNH GIÓ

 

Model             : M010

Vật liệu          : Nhựa HDPE

Khe hở          : 1 – 1,5 mm

Chiều dài      : 270 mm

Qui cách        : Kiểu vặn ren, tán dài

Lắp đặt           : Sàn bê tông

 

 D. CHỤP LỌC NƯỚC - ĐUÔI NGẮN, KHÔNG CÓ RÃNH GIÓ

 

Model             : M022

Vật liệu          : Nhựa ABS

Khe hở          : 0,4 – 0,8 mm

Chiều dài      : 100 mm

Qui cách        : Kiểu vặn ren, đai ốc

Lắp đặt           : Sàn Inox/Thép

 

E. CHỤP LỌC NƯỚC - ĐUÔI VỪA, CÓ RÃNH GIÓ

 

Model             : M021

Vật liệu          : Nhựa ABS

Khe hở          : 0,4 – 0,8 mm

Chiều dài      : 182 mm

Qui cách        : Kiểu vặn ren, tán dài

Lắp đặt           : Sàn Inox/Thép/ Bê tông

 

F. CHỤP LỌC NƯỚC - ĐUÔI DÀI, CÓ RÃNH GIÓ

 

Model             : M020

Vật liệu          : Nhựa ABS

Khe hở          : 0,4 – 0,8 mm

Chiều dài      : 298 mm

Qui cách        : Kiểu vặn ren, tán dài

Lắp đặt           : Sàn bê tôngNhững sản phẩm cùng loại