Để xem được nội dung Flash, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên
Tải về Flash Player tại địa chỉ: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer

<-p>Để xem được nội dung Flash, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên
Tải về Flash Player tại địa chỉ: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer

Sản Phẩm »» Vât liệu xử lý nước

CÁT LỌC (CÁT THẠCH ANH)

 

 

 

 Xuất xứ : Việt Nam

 

Đặc điểm : trắng nhẹ, loại nhỏ 0.7 - 1.2 mm, loại lớn 1.5 - 2.0 mm

 

Công dụng : lọc cặn làm trong nước

Hạn dùng : tối thiểu 5 năm nên thay mới, định kỳ rửa ngược rửa xuôi bằng nước

Đơn vị tính : kg

Tỷ trọng : 1,4 kg/lít

Đóng bao : 30 kg (chuẩn), 50 kg

 

SỎI LỌC (SỎI ĐỞ)

 

 

 

 

Xuất xứ : Việt Nam

Đặc điểm : trắng nhẹ, loại nhỏ 2 - 4 mm, loại lớn 8 - 16 mm

Công dụng : lọc cặn làm trong nước

Hạn dùng : tối thiểu 5 năm nên thay mới, định kỳ rửa ngược rửa xuôi bằng nước

Đơn vị tính : kg

Đóng bao : 30 kg (chuẩn), 50 kg

 Những sản phẩm cùng loại