Để xem được nội dung Flash, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên
Tải về Flash Player tại địa chỉ: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer

<-p>Để xem được nội dung Flash, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên
Tải về Flash Player tại địa chỉ: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer

Sản Phẩm »» Vât liệu xử lý nước

- PAC có thể keo tụ mạnh các chất rắn lơ lửng hoặc các chất keo hòa tan trong nước tạo ra các bông cặn, có thể lắng nhanh để tạo bùn. Do đó, khi xử lý nước bằng PAC chỉ cần số lượng ít hơn sử dụng phèn nhôm thông thường. Có hai dạng PAC : dạng dung dịch và dạng bột.

 Những sản phẩm cùng loại