Để xem được nội dung Flash, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên
Tải về Flash Player tại địa chỉ: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer

<-p>Để xem được nội dung Flash, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên
Tải về Flash Player tại địa chỉ: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer

Sản Phẩm »» Đồng hồ đo lưu lượng

 

 

Xuất xứ : Malaysia

 

Chi tiết sản phẩm :

Dùng trong môi trường nước sinh hoạt 

Thông số kỹ thuật :
 - Đường kính đồng hồ: 15 mm
 - Đường kính đầu gắn rắc co: 27 mm
 - Chiều dài đồng hồ (chưa có rắc co): 165 mm
 - Chiều dài đồng hồ (gắn rắc co): 258 mm
 - Lưu lượng liên tục: Qp = 1,5 m3/h
 - Lưu lượng tối đa: Qs = 3,0 m3/h
 - Lưu lượng tối thiểu: Qmin = 0,03 m3/h
 - Áp suất làm việc tối đa: 16 bar
 - Nhiệt độ làm việc tối đa: 30 - 50oC
 - Cấp đo lường: B

Chi tiết sản phẩm :

- Nguyên lý đa tia, độ chính xác cấp B
- Loại đồng hồ đo nước lạnh
- Tổn thất thấp
- Cấp bảo vệ IP67

 

  Thông số kỹ thuật :

 

 Những sản phẩm cùng loại