Để xem được nội dung Flash, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên
Tải về Flash Player tại địa chỉ: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer

<-p>Để xem được nội dung Flash, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên
Tải về Flash Player tại địa chỉ: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer

Sản Phẩm »» Đồng hồ đo lưu lượng

 

 

Xuất xứ : Malaysia

Chi tiết sản phẩm :

Dùng trong môi trường công nghiệp, nước cấp, nước thải

Chi tiết sản phẩm :
 - 'Thiết kế theo kiểu Woltmann ứng dụng trong công nghiệp 
 - Độ chính xác cấp B 
 - Loại đồng hồ đo nước lạnh 
 - Tổn thất thấp 
 - Cấp bảo vệ IP67 
 - Thân bằng gang GG25 
 - Thân bên trong và bên ngoài phủ Epoxy 
 - Mặt kính dày 6mm, cấp bảo vệ IP67

 

 

 

 

 Thông số kĩ thuật :

 

 

 

 

 Những sản phẩm cùng loại