Để xem được nội dung Flash, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên
Tải về Flash Player tại địa chỉ: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer

<-p>Để xem được nội dung Flash, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên
Tải về Flash Player tại địa chỉ: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer

Sản Phẩm »» Đồng hồ đo lưu lượng

 

Xuất xứ : Châu Âu (G7)

 

Thông số kỹ thuật :

-          Kích thước đo ống : DN 50 ÷  6000mm

-          Kiểu :

o   hiển thị trực tiếp và hiển thị rời

o   hiển thị giá trị tức thời và giá trị tổng

-          Ngỏ tín hiệu ra : 4 ÷ 20mA

-          Nguồn : 85  250 VAC hoặc pin

-          Điện cực : có nhiều kiểu ( đầu thu và phát )

-          Nhiệt độ làm việc : -20oC ÷ 200oC

-          Độ chính xác : ± 0.5%

-          Có thể kết nối qua cổng RS 232Những sản phẩm cùng loại