Để xem được nội dung Flash, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên
Tải về Flash Player tại địa chỉ: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer

<-p>Để xem được nội dung Flash, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên
Tải về Flash Player tại địa chỉ: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer

Sản Phẩm »» Thiết bị lọc nước cấp - nước thải

Đan lọc HDPE (Underdrain filter blocks HDPE)

 

-     Kiểu                                 : Dùng để lọc bỏ cặn (chất rắn)

-     Tiêu chuẩn                      : USA

-     Vật liệu                            : Nhựa HDPE và không bị ăn mòn

-     Mương hồi nước            : Cho phép nước đi vào đan lọc để cân bằng

-     Tỉ lệ phân phối                : > 95% diện tích của bể lọc

-     Kiểu kết nối                     : Tấm đan có thể liên kết với nhau dễ dàng nhờ ngàm

-     Độ rỗng (Porosity)          : Từ 40 – 50%

-     Modun chịu uốn, xoắn     : Từ 700 PSI ở 700F

-     Xuất xứ                            : Hoa kỳ

 

                                 Hình ảnh lúc thi côngNhững sản phẩm cùng loại