Để xem được nội dung Flash, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên
Tải về Flash Player tại địa chỉ: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer

<-p>Để xem được nội dung Flash, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên
Tải về Flash Player tại địa chỉ: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer

Sản Phẩm »» Máy thổi khí

Máy thổi khí (Bơm gió)

Xuất xứ : Nhật

 


- Lưu lượng khí (Q) : 1.57 m3/min ÷ 120 m3/min

- Áp suất (H)  : 10 kPA ÷ 60 kPA ( 1 ÷ 6 mH2O)

 

 

Thông số kỹ thuật :

 Những sản phẩm cùng loại