Để xem được nội dung Flash, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên
Tải về Flash Player tại địa chỉ: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer

<-p>Để xem được nội dung Flash, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên
Tải về Flash Player tại địa chỉ: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer

Sản Phẩm »» Máy bơm nước

Sản phẩm : Bơm turbine trục đứng

Xuất xứ : Châu Âu (G7)

Chi tiết sản phẩm :

Dùng để bơm giếng sâu, bơm từ bể chứa vào mạng. Thường ứng dụng các trạm bơm nước thô (nước sông, nước biển)

 

 Thông số kỹ thuật :

-  Lưu lượng tối đa (Q max): 1500 m3/h

-  Cột áp tối đa (H max) : 250 m

-  Công suất tối đa (P max) : 400 kw

 

 Chi tiết sản phẩm :

-  Guồng bơm bằng gang hoặc thép không rỉ

-  Trục bằng thép không rỉ 

-  Ty và láp bằng thép không rỉ

-  Lược rác hoặc van đáy bằng thép không rỉ

 Những sản phẩm cùng loại

Máy bơm giếng chìm (tầng sâu)

Bơm giếng chìm dùng để bơm nước từ giếng sâu đến việc tăng áp lực trong mạng công nghiệp

Máy Bơm trục đứng

Dùng để bơm từ bể chứa vào mạng. Thường ứng dụng các trạm bơm cấp 2, trạm bơm tăng áp (mạng phân phối)

 

Bơm ly tâm trục đứng

Bơm ly tâm trục đứng (bơm tăng áp)